هشتمین نشست تبادل فناوري كشور توسط فن‌بازار ملي ايران، با موضوع ترمیم لوله‌های آب و فاضلاب و نفت و گاز با همكاري شركت ASEPRO اسپانیا برگزار خواهد شد. اين مجموعه اسپانيايي يكي از برترین شرکتهای دنیا در حوزه ترمیم خط لوله می‌باشد.اين شركت داراي فناوري جديدي در زمينه ترميم لوله‌هاي فرسوده آب و فاضلاب و همينطور لوله‌هاي نفت و گاز مي‌باشد. هم‌چنين اين شركت ، تجربيات موفقي در حوزه مديريت پروژه و ايجاد فضاي بررسي راهكارهاي تحقق اهداف و ارائه موفق پروژه در كشور‌هاي مختلف و حضور در نمايشگاه‌هاي توسعه فناوري را كسب نموده است.. نشست مذكور با هدف تبادل اطلاعات فناوري با مجموعه‌ها و شركتهاي ايراني كشور در تاريخ 4 اردیبهشت ماه سالجاري در سالن اجتماعات سراج پارك فناوري پرديس برگزار خواهد شد. توانمندي كه قرار است از سوي شركت اسپانيايي معرفي گردد عبارت است از :


Rehabilitation Network on Sanitation by Trenches Technology


نشستهاي تبادل فناوري كشور در راستاي افزايش همكاري‌هاي بين‌المللي ميان شركت‌ها و مراكز پژوهشي داخلي از يكسو و مراكز و شركتهاي توانمند خارجي از سوي ديگر براي تعامل و آشنائي طرفين با يكديگر، ارايه دستاوردهاي تخصصي و تبادل اطلاعات فناوريهاي مورد نياز در داخل كشور با هدف كمك به انتقال و تبادل اين فناوريها برگزار مي‌شود.
فن‌بازار ملي ايران تاكنون برگزاري هفت نشست تخصصي در حوزه‌هاي بيوتكنولوژي و پزشكي، نانوتكنولوژي، مخابرات و ارتباطات، فناوريهاي صنعت خودرو، شيمي و پتروشيمي، فناوريهاي فراگستر و زمين‌شناسي و مدل‌سازي زمين را از سال 1384 تاكنون در كارنامه اجرائي نشستهاي تخصصي تبادل فناوري كشور ثبت نموده است.
بدينوسيله از كليه متخصصين، دست‌اندركاران و فعالان حوزه ترمیم لوله های آب وفاضلاب و نفت و گاز كشور دعوت بعمل مي‌آيد در صورت تمايل به حضور در اين نشست تخصصي يكروزه، به‌شرح ذيل اقدام نمايند:


1- مبلغ 1.500.000 ريال بابت هزينه‌هاي ثبت‌نام بازاي هر نفر شركت‌كننده، به حساب سيبا شماره 0106802680005 بانك ملي ايران، به‌نام شركت فن‌بازار بين‌الملل ايرانيان واريز نمايند. مبلغ مذكور، جهت هزينه‌هاي ذيل دريافت خواهد شد:

هزينه ثبت‌نام در نشست

هزينه‌هاي مربوط به تدارك جلسات اختصاصي با ارائه‌دهندگان فناوري

هزينه‌هاي مربوط به پذيرائي و ناهار

هزينه مربوط به پكيج نشست

2- ضرورت دارد متقاضيان اسامي شركت‌كننده/ شركت‌كنندگان، بهمراه موضوع فناوريهاي مورد نياز و درخواست جلسه اختصاصي (در صورت لزوم) را به‌صورت مكتوب و در قالب يك‌نامه خطاب به شركت فن‌بازار بين‌الملل ايرانيان به شماره فكس 76250104 ارسال نموده و تصوير فيش واريزي را حتماً ضميمه نمايند.
شركتهاي عضو پارك فناوري پرديس و سازمانهاي همكار معرفي شده اين مجموعه، از 30 درصد تخفيف در هزينه‌هاي ثبت‌نام (براي حداكثر دو نفر) برخوردار خواهند بود.


جهت دريافت تأييديه ثبت‌نام و كسب اطلاعات بيشتر، با شماره تلفن 76250104 الي 7 تماس حاصل فرمائيد.

دريافت اطلاعات تكميلي